The Illegitimate Daughter
10

Not enough ratings

The Illegitimate Daughter

By: mavi CompletedRomance

Language: Filipino
16

Chapters: 89 views: 107.4K

Read
Add to library
Report

Alexa Monteverde is an illegitimate daughter of Rodrigo Monteverde, the owner of luxury hotels and restaurants worldwide. She grew up being unwanted and was not being recognize by her father. Unlike her half-sisters who has been flooded by wealth and love, Alexa on the other hand, grew up being poor and struggled towards her life. In order for her to officially recognize her as her father’s daughter, she has to marry Sheldon Christoff Del Real, who is a ruthless player and didn't experience having a serious relationship towards girls.

Overview
Catalog

The Illegitimate Daughter Novels Online Free PDF Download

CommentsLeave your review on App
No Comments
Latest Chapter
89 chapters
Prologue
Prologue Nakaupo ako ngayon sa bench dito sa park habang pinagmamasdan ang mga masasayang pamilya na nagpi-picnic. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pagka-inggit lalo na't hindi ko pa naranasan ang mga ganoong bagay. I grew up being abandoned by my own father. Hindi niya ako kinilala bilang anak niya at kinahihiya niya ako. He is living with silver in his mouth while I'm not. Namulat na ako sa kahirapan ng buhay at kailangan ko pang magtrabaho para maipagamot ang may sakit kong nanay. My mom treasured me a lot back then. When she was strong and healthy, hindi niya ako pinabayaan at pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal kahit na bunga lang naman ako ng isang mainit na gabi. Gamit ko ang apelyido niya, pero hindi niya ako kinikilala kailanman bilang anak niya. Ang mga kapatid ko sa asawa niya, ganoon din, ayaw nila sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero parang ako pa ang nagdurusa sa lahat. Hindi ko naman kasalanan na nabuhay ako sa mundong ito ngunit parang kay
Read more
Chapter 1
“Anak…” Hinaplos ni Nanay ang kamay ko habang mahigpit kong hinahawakan ang bag na may laman na kaunting gamit ko. “Nay, bibisita ako,” sambit ko sabay lingon sa kanya. Nakapagdesisyon na ako na tanggapin ang gusto niya. Gusto ko rin naman na kilalanin niya ako bilang anak niya. Gusto ko rin maipagamot si Nanay sa madaling panahon kaya nakapagdesisyon na ako na tatanggapin ko ang alok niya. Kung magpapakasal man ako sa isang estranghero, ayos lang sa akin. Hindi ko naman siya kilala at tingin ko ay maghihiwalay lang kami lalo na’t ako ang tipo na babae na hindi magugustuhan basta-basta ng isang lalaki. Gaya nga ng sabi ko noon, gusto kong maranasan ang buhay na meron ang mga kapatid ko. Gusto ko rin maranasan ang lahat na naranasan nila na hindi ko naranasan. Kaya gagawin ko ang gusto niya. Kung magpapakasal lang ang paraan upang tuluyan na niya akong tatanggapin sa buhay niya, gagawin ko. “Miss Alexa, pumasok na po kayo sa loob,” sambit ng isang lalaki na batid ko ay isa sa mga
Read more
Chapter 2
Chapter 2 “Hindi ko akalain na dinala ka ni Rodrigo rito…” Natigilan ako sa pag-aayos ng gamit ko sa guest room nang marinig ko ang boses ng asawa ni Papa na si Tita Taliana. Nasa may pintuan siya kasama ang mayordoma na ngayon ay nakatingin din sa akin. “Anak niya rin naman po ako,” mahinahon kong sagot. Humalakhak siya at inilingan ako. “Pareho nating alam na hindi ka tanggap ng asawa ko, at mas lalong hindi kita tanggap para maging parte ng pamilya ko. Naaalala ko lang ang malandi mong ina.” Natigilan ako dahil sa narinig. Hindi talaga magiging madali ang buhay ko rito kaya kailangan kong magpapakatatag. Alam kong hindi nila ako titigilan hanggang sa maging miserable ang buhay ko. Hindi na ako nagsalita at nagpatuloy na lang sa pag-aayos. Narinig ko ang kanyang mga yapak kaya pinagtiim ko ang bagang ko. “Wala ang asawa ko rito at may lakad,” sambit niya sa akin nang makaabot siya sa gilid ko. Napapikit ako nang tinapunan niya ako ng isang damit. “Suotin mo ang damit na ‘yan.
Read more
Chapter 3
Chapter 3 Nagising ako sa isang madilim ngunit malamig na kwarto. Hinawakan ko ang ulo ko at bumangon sa malambot na kama. Inilibot ko ang aking tingin at nakita ko na maganda ang hindi basta-basta kwarto ito. Nanlaki ang mata ko at agad kinapa ang sarili. Nakahinga ako ng maluwag nang wala akong naramdaman na kakaiba. Nasaan ako? Napalunok ako at biglang kinabahan. K-in-idnap ba ako? Wala pa naman akong pera pang-ransom. Inilibot ko muli ang aking tingin, nagbabaka sakali na may mahanap na bagay na makatutulong sa akin. Umawang ang labi ko nang nakita ko ang phone ko sa may side table. Sa bilis ng kilos ko ay muntik pa akong mahulog sa kama. Agad kong binuksan ang phone ko at tiningnan ang oras. Nailagay ko sa bibig ko ang palad ko kasabay ng panlalaki ng mata ko. “Alas syete!” Agad-agad akong bumaba sa kama. Bumilis ang tibok ng puso ko at hinawi ang kurtina. Umawang ang labi ko at napaatras nang nakita ko na malaking kahoy ang bumungad sa akin. Bumilis ang paghinga ko at bi
Read more
Chapter 4
Chapter 4 “Hindi ko akalain na lakwatsera pala ang anak mo sa labas, Rodrigo,” bungad sa akin ni Tita Taliana habang nakatayo sa may hagdanan. Nasa tabi niya si Arissa na ngayon ay umiirap na ang mata sa akin. “Hindi po ako naglakwatsa,” tanggi ko sabay tingin ko kay Papa na ngayon ay nakakunot na ang noo sa akin. “Tama na nga ’yan, Taliana…” si Papa sabay lapit sa akin. “Mabuti naman at nakauwi ka nang maayos. Hindi ko akalain na magagawa niya iyon…” “Dad, what are you talking about?” Bumaba si Arissa sa hagdan sabay lakad patungo sa akin. “By the way, can I talk to you about something?" “What is it, anak? Mamaya na…” pigil ni Papa kay Arissa. Bigla akong nakaramdam ng kirot dahil tinatawag niyang anak si Arissa, samantalang ako ay hindi. “About marriage!” She grinned. “Nagbago ang isip ko after I saw him!” Napawi ang ngiti ni Papa sabay baling sa akin. “Alexa, magtungo ka muna sa kwarto mo," seryosong sambit ni Papa sa akin. Tumango ako at umakyat na sa hagdan. Medyo nati
Read more
Chapter 5
Chapter 5 “Rodrigo! I am disappointed!” narinig kong sigaw ni Tita Taliana habang naglalakad si Papa patungo sa kanyang opisina. “I made the right decision!” sagot agad ni Papa at binuksan ang pinto ng opisina niya. “But your daughter! Hindi mo man lang ba iniisip ang nararamdaman ni Arissa! Mas pinili mo ang anak mo sa labas kaysa sa legal mong anak!” galit na sigaw ni Tita Taliana. “Shut up, Taliana. This is purely for business!” Tumigil si Papa sa pagpasok sa kanyang opisina at binalingan ang galit na si Tita Taliana. “And Alexa is my daughter too…” Parang tumigil ang mundo ko sa narinig. Narito ako sa ikalawang palapag ng mansyon, kitang-kita at rinig na rinig ko sila. Hindi ko akalain na marinig ko ito mula sa labi ni Papa. Tinawag niya akong anak. Sumikip ang dibdib ko at biglang nanubig ang mata ko. “Anak mo sa babae mo, Rodrigo! Talaga namang mas pinili mo ang anak mo sa labas! Wala ka talagang pakialam kay Arissa—” “Shut the fuck up, Taliana!” galit na sigaw ni Papa
Read more
Chapter 6
 Isang malutong na sampal ang iginawad sa akin ni Tita Taliana pagka-uwi ko. Nagulat ang lahat lalo na ang mga kasambahay. Nasapo ko ang pisngi at muntik nang maupo sa sahig dahil sa lakas ng pagkasasampal niya. “Ang kapal ng mukha mo para gabihin umuwi!” sigaw ni Tita Taliana sa akin sa harap ng maraming tao. Wala si Papa sa paligid kaya siguro harap-harapan niya akong sinasampal at pinapahiya sa harap ng mga tao. Gulat ko siyang nilingon. “Ano ba ang ginawa ko sa ’yo?” “Ang kapal ng mukha mong paghintayin ang mga Del Real!” sigaw niya na ikinagulat ko. Agad-agad kong inilibot ang tingin ko at napasinghap ako nang makita ko na may tao roon. Isang eleganteng babae at matipunong lalaki na hindi nalalayo sa edad ni Papa. At ang nagpatigil sa akin ay ang matatalim na tingin ng lalaking humalik sa akin noong
Read more
Chapter 7
 “You are Alexa?” Naiilang ako ngayong nandito ako sa malawak na sala ng mansyon. Hawak-hawak ngayon ng eleganteng babae na tingin ko ay ina ng lalaking kasama ko ngayon. Napangiwi ako nang hinaplos niya ang kamay ko at malaki pa ang kanyang ngiti. “Opo,” naiilang ko na sagot. Nakita ko ang pag-irap ni Tita Taliana sa akin. Nakaupo siya sa tapat namin habang may dalang pamaypay sa kanyang kamay. “Ilang taon ka na? Ang ganda mo, hija…” Namula ako at nag-iwas ng tingin. “Twenty po,” agad kong sagot at yumuko. Grabe! Don’t judge the book by its cover talaga, eh! Ang sungit-sungit ng mukha pero kasing kulit pa ito ng Nanay ko—ay hindi, mas malala pa siya sa Nanay ko. “Tatlong taon lang naman pala ang tanda sa anak ko
Read more
Chapter 8
 “Magandang umaga, Ma’am, Sir!” bati ng isang lalaki habang pinapakain ang alagang kabayo. Binitiwan na ni Sheldon ang kamay ko nang makarating kami sa kwadra. Inilibot ko ang aking paningin sa buong kwadra at nakita ko ang iba’t ibang klase ng kabayo. “May available ba na kabayo rito?” seryoso na tanong niya sa lalaki. “We want to ride on it…” “Meron sir, may tatlo! Gusto niyo bang tig-isa kayo ni Ma’am?” tanong ng lalaki sabay baling sa akin. “Uhm…” “She doesn’t know how. She will ride with me,” sagot niya sa lalaki sabay baling sa ’kin. “Sige, Sir! Hintay lang po kayo. Kukunin ko si Kulot.” “Kulot?” nagtataka ko na tanong. Mahinang humalakhak ang lalaki sabay haplo
Read more
Chapter 9
 Hawak-hawak niya ang kamay ko habang papatungo kami sa sinasabi niya na batis. May naririnig na ako na agos ng tubig kaya malapit na kami. Napalilibutan ng mga punongkahoy ang dinaraanan namin kaya wala akong ibang naramdaman kundi ginaw. “We’re here…” Binitiwan ni Sheldon ang kamay ko at naunang naglakad sa may batis. “You like it?” Agad akong tumango at niyakap ang sarili. Kahit hindi ka sumulong sa tubig ay ramdam na ramdam mo na ang lamig sa tubig ng batis. Tinuon ko ang pansin ko sa batis at hindi ko mapigilan ang mamangha dahil sa sobrang linaw. Narinig ko ang malalim na buntong-hininga ni Sheldon. Nang binalingan ko ito ay naghuhubad na ito ng pang-ibabaw na damit.\Namilog ang mata ko. “H-Hoy!” sigaw ko na ikinatigil niya sa paghubad. Kumunot ang kanyang noo at binalingan ako. Nakataas na ang ka
Read more